Search for tag: "voxo"

Voxo hjälper COOP att omvandla insikter till handling

Voxo hjälper COOP att omvandla insikter till handling genom att analysera kundtjänstsamtal digitalt. Voxo och IBM samarbetar för att leverera tjänsten i IBM Cloud.

From  3100028KV4 3100028KV4

Voxo helping COOP transforming insights to actions.

Voxo is helping COOP transforming insights to actions by digitally analysing customer service calls. Voxo and IBM are partnering to deliver the service in IBM Cloud.

From  3100028KV4 3100028KV4