Search for tag: "business ready dat"

Flagstar Bank: Modernizacja architektury informacyjnej dla danych gotowych do zastosowania w biznesie

Flagstar Bank opisuje strategię wykorzystywaną w celu dostarczenia technologii i informacji potrzebnych do analizy trendów pracownikom z dostępem do danych zastrzeżonych.

From  CorpMkt-EiC-JY