RBS 은행: IBM AI 플랫폼으로 고객 주택담보대출 여정 개선

From 270007MK9V 270007MK9V